logo

IBECON s.r.o.
Information Based ERP Consulting

Konzultace a poradenství systému SAP
Solution Architect ERP systému


Specializované řešení a aplikace

Design a implementace specializovaných zákaznických řešení na míru

Integrace SAP QM a SAP MM se speciálním řešením aplikace pro nákup a logistiku ječmene pro sladovnu -> Řešení 1

Veškeré aplikace samo-fakturace v SAP MM (ERS, Konsignační a Pipeline, Plán fakturace)

Aplikace samo-fakturace přepravních nákladů v SAP MM a SAP SD

Řešení v oblasti vratných obalů, saldo obalů

Poradenství k Spotřební dani

Implementace kapacitní grafické plánovací tabule pro SAP PM modul se speciálním zákaznickým řešením sledování jednotlivé a osobní kapacity -> Řešení 2

Vývoj a Implementace rozšíření v MRP

Návrh optimalizačních nástrojů s integrovaným řešení MRP a nákupu

Speciální řešení MRP pro centrální nákup v nad-závodové úrovni

Využití add-on nástrojů v SAP PM a DMS pro řešení Údržby výroby a budov

Příprava všech typů rozhraní se SAP systémem

Sběr dat pro centrální nákup v rámci multinárodní organizace

Nabízené role a služby

Project management

Gap analýza

Poradenství v projektech typu „Rollout“ a „Global Template“

Feasibility study

Architektura a Design

Konfigurace systému

Programové úpravy systému a vývoj nových aplikací

Systémové a Integrační testování

Migrace dat

Cut-over příprava a řízení

Asistence v rámci Quality assurance

Provádění Euro konverse

Provádění „Upgrade“ SAP systému

Významní zákazníci

Plzeňský Prazdroj a SAB Miller

T-Mobile

Carrier

EON

ENEL

TOS

Unipetrol

Setuza

Schneider Electric

Zkušenosti v oblasti


Beverage (Pzeňský Prazdroj)
Utilities (ENEL,
Telco T-Mobile)
Food and Pharmaceutical Industry (Walmark, Setuza)
Electrotechnical Industry (Schneider Electric, Celestica, Siemens)
Automotive Industry (Hella Autotechnik, Witte)
Machine Industry (TOS, Mannesmann, F.X.Meiller, Carrier)
Metal Industry (Třinecké Železárny)
Chemical (Setuza)
Petrol&Oil (Unipetrol)
Plastics Industry
Rubber Industry

Konzultace a poradenství


SAP ERP:
Materiálové hospodářství
Logistické výkony a WM
Údržba, opravy a prevence
Služby a servis zákazníkům
Plánování a řízení výroby
Management jakosti
Odbyt a prodej
Projektový management
Finanční účetnictví
Controlling
Majetek
Personalistika a mzdy
Work-Flow

SAP APO
SAP SRM

Počítačem podporované systémy Managementu jakosti
Quality Management Systems: HACCP, GMP, ISO 9000, QS 9000, VDA

Kontakt


IBECON s.r.o.
Kischova 1733/3
140 00 PRAHA 4 - Nusle

Ing. Kamil Al Otri, Ph.D.
+420 724 555 664
kamil.alotri@ibecon.cz